Хэрэглэгч тандаа баярлалаа "A Million Thanks 2013" Хэрэглэгчийн Шинэ Жилийн Цэнгүүн