Үндэсний инээмсэглэл уриатай Mon-Dent шүдний ОО

Үндэсний инээмсэглэл уриатай Mon-dent шүдний ОО-г Наран Косметикс ХХК Монголынхоо хэрэглэгч нарт зориулан хулдаанд гаргалаа..

Таны худлдан авсан  ширхэг ОО тутамын  төгрөг "Хүүхдийн шүдний өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх сан"-д хандивлагдана.