Наран Групп ТОП-150 Аж ахуй нэгжийн 27-рт байранд жагсаж, амжилтаа ахиуллаа

Бизнесийн байгууллагуудын эдийн засаг, нийгэм, бизнесийн хөгжилд оруулж буй хувь нэмэр, үүрэг хариуцлагыг Монгол Улсын Засгийн Газар, МҮХАҮТ-аас жил бүр үнэлж дүгнэн TOП-150 АЖ АХУЙН НЭГЖ-ийг шалгаруулж алдаршуулдаг уламжлалтай.

Компаниудын тухайн жилд төлсөн татвар, борлуулалтын  хэмжээ,  шинээр бий болгосон ажлын байрны тоо, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэлт, санхүүгийн ил тод байдал, авилгын эсрэг тэмцэл, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ зэрэг үзүүлэлтүүдийн нийлбэр дүнгээр 2012 оны бизнесийн шилдгүүд шалгарлаа.

Бүтэн жилийн  үр дүнгээ үнэлүүлж, дүгнүүлдэг энэхүү томоохон арга хэмжээнд 23 жилийн турш өсөн дэвшиж амжилттай ажилласаар байгаа Монголын  АНХНЫ хувийн хэвшлийн компаниудын нэг

НАРАН ТРЕЙД ХХК нь: